หน่วยงานรับผิดชอบการอนุญาตใช้วัคซีน COVID-19 ในยุโรป “EMA” ถูกโจมตีทางไซเบอร์

หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบการประเมิน ควบคุมและอนุญาตการใช้ยาตัวใหม่ในสหภาพยุโรป European Medicines Agency (EMA) ซึ่งกำลังรับผิดชอบการอนุญาตใช้วัคซีน COVID-19 ถูกโจมตีทางไซเบอร์ ยังไม่ทราบผลกระทบอย่างแน่ชัด

EMA ประกาศการโจมตีทางไซเบอร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ EMA ระบุว่ารายละเอียดและผลกระทบของเหตุการณ์ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวน อย่างไรก็ตาม Pfizer ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนร่วมกับ BioNTech ได้มีแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการโจมตีนี้ว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตของ BNT162b2 ซึ่งเป็นรหัสของวัคซีน COVID-19 ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการโจมตีดังกล่าว

ไอ-ซีเคียวจะทำการอัปเดตสถานการณ์หากมีข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มา: bleepingcomputer