Zoom backtracks and plans to offer end-to-end encryption to all users

Zoom เปลื่ยนใจกลับมาให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้ E2EE ได้

Zoom ประกาศกลับมาให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้งานคุณสมบัติ end-to-end encryption (E2EE) ในการใช้งานหลังจากประกาศจะให้เพียงลูกค้าที่จ่ายเงินสามารถใช้คุณสมบัตินี้

เมื่อเดือนที่ผ่านมา Zoom ได้ประกาศการใช้งานคุณสมบัติการเข้ารหัสแบบ end-to-end encryption (E2EE) ซึ่ง Zoom จะเปิดให้ผู้ใช้ที่ชำระเงินเท่านั้น หลักจากการประกาศ Zoom ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว รวมไปถึงจากผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก

ซีอีโอ Zoom "Eric Yuan" ได้กล่าวว่าคุณสมบัติการเข้ารหัสแบบ end-to-end encryption (E2EE) จะเปิดตัวในเดือนหน้าในเดือนกรกฎาคม 2020 ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัว Zoom beta ซึงผู้ใช้งาน Free และ Basic user สามารถเข้าถึงคุณสมบัติ E2EE ได้ทุกคน

ที่มา:zdnet | blog.