NSA ค้นพบช่องโหว่ใหม่ความรุนแรงสูงมาก (Critical) ใน Microsoft Exchange Server เพิ่มเติมอีก 4 รายการ

ช่องโหว่ทั้งหมดเป็นช่องโหว่การรันคำสั่งอันตราย (RCE) ประกอบด้วย CVE-2021-28480 (CVSS 9.8/10), CVE-2021-28481 (CVSS 9.8/10), CVE-2021-28482 (CVSS 8.8/10) และ CVE-2021-28483 (CVSS 9/10) โดยมีเพียงช่องโหว่เดียว (CVE-2021-28483) ที่สามารถโจมตีได้เฉพาะภายในระบบเครือข่ายที่อยู่ในวงเดียวกัน (Attack Vector: Adjacent) นอกจากนั้นอีก 3 รายการ สามารถโจมตีโดยตรงจากระบบเครือข่ายภายนอกได้ (Attack Vector: Network)

อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกัน Microsoft ก็ได้ปล่อยแพทช์สำหรับแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าวออกมาใน Tuesday Patch รอบนี้ด้วย องค์กรไหนที่มีการใช้งาน Exchange Server ที่ยังเป็น On-premise หรือ Hybrid อยู่ ควรทำการอัพเดตเครื่องให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดทันที โดยสามารถศึกษาวิธีการอัพเดต และ script สำหรับใช้ตรวจสอบการแพทช์ได้จากลิงก์ด้านล่าง

https://techcommunity.