กลุ่ม Maze Ransomware ปล่อยข้อมูลชุดสมบูรณ์ 100% ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว

กลุ่ม Maze Ransomware ปล่อยข้อมูลชุด 100% ซึ่งเป็นผลมาจากการโจมตีระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วหลังจากถึงเส้นตายตามมาตรการใหม่ของกลุ่ม Maze

ตามมาตรการใหม่ของ Maze ซึ่งไอ-ซีเคียวได้เคยนำเสนอข่าวไปก่อนแล้วนั้น กลุ่ม Maze จะทำการปล่อยข้อมูลชุดแรกบางส่วนเพื่อยืนยันการโจมตีว่าได้เกิดขึนจริง หลังจากนั้นกลุ่ม Maze จะมีการให้เวลาเหยื่อเป็นเวลา 10 วันเพื่อให้ดำเนินการทำตามข้อตกลง (คำขู่กรรโชก) โดยหากเหยื่อไม่สามารถทำได้ภายในเวลา 10 วัน กลุ่ม Maze จะมีดำเนินการปล่อยข้อมูลทั้งหมดที่กลุ่มได้มาจากการปฏิบัติการนั้น

ในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าทาง PEA ตัดสินใจที่จะไม่ปฏิบัติตามคำเรียกร้องของกลุ่ม Maze ซึ่งส่งผลให้เกิดการปล่อยข้อมูลชุดนี้ออกมา การตัดสินใจในครั้งนี้หากอยู่บนพื้นฐานของการมีข้อมูลที่เพียงพอและสามารถประเมินผลกระทบหากข้อมูลที่ถูกผู้โจมตียึดครองถูกปล่อยออกมาได้ก็อาจถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะการยินยอมทำตามคำขู่กรรโชกในทางอ้อมก็ถือเป็นการสนับสนุนให้กลุ่ม Maze คงอยู่และปฏิบัติการต่อไปได้

ไฟล์ที่ถูกปล่อยออกมาในครั้งล่าสุดนี้มีจำนวน 18 ไฟล์ รวมจากที่ปล่อยออกมาแล้วจำนวน 3 ไฟล์เป็นจำนวนทั้งหมด 21 ไฟล์ มีการปรากฎของชื่อไฟล์ที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับโครงการของทาง PEA อาทิ ELGBlockchanin.