Microsoft ออกเเพตช์แก้ไขช่องโหว่จำนวน 83 รายการใน Patch Tuesday ประจำเดือนมกราคม 2021

Microsoft ประกาศออกแพตช์ความปลอดภัยประจำเดือนมกราคม 2021 หรือ Microsoft Patch Tuesday January 2021 โดยในเดือนมกราคม 2021นี้ Microsoft ได้ทำการแก้ไขช่องโหว่จำนวน 83 รายการ ซึ่งมีช่องโหว่จำนวน 10 รายการที่จัดว่าเป็นช่องโหว่ระดับ Critical และช่องโหว่จำนวน 73 รายการเป็นช่องโหว่ระดับ Important

สำหรับช่องโหว่ที่มีความสำคัญและได้รับแก้ไขในเดือนนี้คือ CVE-2021-1647 เป็นช่องโหว่ Zero-day ใน Microsoft Defender โดยช่องโหว่จะทำให้ผู้โจตีสามารถเรียกใช้โค้ดได้จากระยะไกล ซึ่งช่องโหว่ Zero-day นี้ได้รับการแก้ไขแล้วใน Microsoft Malware Protection Engine เวอร์ชัน 1.1.17700.4

ช่องโหว่ที่น่าสนใจอีกช่องโหว่คือ CVE-2021-1648 เป็นช่องโหว่การยกระดับสิทธ์ใน (Elevation of Privilege) ใน splwow64 ซึ่งได้เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยโปรเจกต์ Zero-Day Initiative ของ Trend Micro

ทั้งนี้ผู้ใช้ควรทำการอัปเดตแพตช์ความปลอดภัยให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อป้องกันการตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของผุ้ประสงค์ร้าย สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของช่องโหว่ที่ได้รับการแก้ไขสามารถดูรายละเอียดได้จากแหล่งที่มา

ที่มา: zdnet | bleepingcomputer