พบการขายฐานข้อมูลส่วนบุคคลจากบริการที่เกี่ยวข้องกับ online booking ในประเทศไทย มีข้อมูลกว่า 800 ล้านรายการ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อ้างอิงจากการรายงานโดยเพจ SOSECURE พบการขายฐานข้อมูลส่วนบุคคลจากบริการที่เกี่ยวข้องกับ online booking ในประเทศไทยวางขาย 837.371.904 รายการ โดยมีการรวบรวมมาจาก 6 ฐานข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลที่นำมาแสดงมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร สายการบิน บริการเช่ารถที่ใช้ โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ชื่อ ที่อยู่ ไปจนถึงข้อมูลที่คล้ายกับหมายเลขบัตรเครดิต

ทีม Intelligent Response จากไอ-ซีเคียวได้ยืนยันแหล่งที่มาข่าวแล้วพบว่าเป็นจริง อย่างไรก็ตามเรายังไม่ได้มีการยืนยันข้อมูลตัวอย่างที่ผู้ขายนำมาแสดงว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ โดยผู้ขายได้ระบุว่าในขณะนี้หยุดการขายฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว

อ้างอิง facebook.com