SAP ออกเเพตซ์เเก้ไขช่องโหว่จำนวน 19 รายการ ในเเพตซ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2020

SAP ออกเเพตซ์การอัปเดตความปลอดภัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 โดยในเดือนพฤศจิกายนนี้ SAP ได้ออกเเพตซ์เเก้ไขช่องโหว่ที่สำคัญ 19 รายการ ซึ่งช่องโหว่ที่ได้รับการเเก้ไขนี้จะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ Solution Manager (SolMan), Data Services, ABAP, S4/HANA และ NetWeaver อย่างไรก็ดีช่องโหว่ที่ความสำคัญมีรายละเอียดดังนี้

  • ช่องโหว่ CVE-2020-26821, CVE-2020-26822, CVE-2020-26823, CVE-2020-26824 และ CVE-2020-6207 (CVSSv3: 10/10) เป็นช่องโหว่ที่เกิดจากปัญหาในการตรวจสอบการพิสูจน์ตัวตนใน SAP Solution Manager (Java stack) ช่องโหว่จะมีผลกระทบกับ SAP Solution Manager (JAVA stack) เวอร์ชัน 7.2
  • ช่องโหว่ CVE-2019-0230, CVE-2019-0233 (CVSSv3: 9.8/10) เป็นช่องโหว่ภายใน SAP Data Services โดยช่องโหว่จะมีผลกระทบกับ SAP Data Services เวอร์ชัน 4.2
  • ช่องโหว่ CVE-2020-26808 (CVSSv3: 9.1/10) เป็นช่องโหว่ Code injection ใน SAP AS ABAP และ S/4 HANA (DMIS) โดยช่องโหว่จะมีผลกระทบกับ SAP AS ABAP(DMIS) เวอร์ชัน 2011_1_620, 2011_1_640, 2011_1_700, 2011_1_710, 2011_1_730, 2011_1_731, 2011_1_752, 2020 และ SAP S4 HANA(DMIS) เวอร์ชัน 101, 102, 103, 104, 105
  • ช่องโหว่ CVE-2020-26820 เป็นช่องโหว่การยกระดับสิทธิ หรือ Privilege escalation ใน SAP NetWeaver Application Server for Java (UDDI Server) โดยช่องโหว่จะมีผลกระทบกับ SAP NetWeaver AS Java เวอร์ชัน 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
  • ช่องโหว่ CVE-2020-6284 เป็นช่องโหว่ Cross-site scripting (XSS) ใน SAP NetWeaver โดยช่องโหว่จะมีผลกระทบกับ SAP NetWeaver เวอร์ชัน 7.30, 7.31, 7.40, 7.50

ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานควรรีบทำการอัปเดตเเพตซ์เป็นการด่วนเพื่อเป็นการป้องกันผู้ประสงค์ร้ายใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทำการโจมตีระบบ

ที่มา: wiki.scn.sap | securityweek