แถลงการณ์จากกรณีการรั่วไหลของข้อมูลจาก Lazada รมต. DE ประสานงานหาแนวทางป้องกันแล้ว

จากกรณีการรั่วไหลของข้อมูลของ Lazada และ Shopback ที่ไอ-ซีเคียวได้นำเสนอไปในวันศุกร์ที่ผ่านมา ทาง Lazada ได้มีแถลงการณ์มาในวันเดียวกันนั้นโดยมีการระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้

เอกสารชี้แจงดังกล่าวระบุว่า การตรวจสอบการรั่วไหลข้อมูลเบื้องต้นพบว่าข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากบริษัทที่ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยชุดข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวมาจากฐานข้อมูลปีพ.ศ. 2561 และไม่ได้มีรั่วไหลจากระบบของ Lazada โดยตรง อย่างไรก็ตามรายละเอียดยังไม่มีการพูดถึงสาเหตุ ผลกระทบและวิธีการดำเนินการต่อเพิ่มเติม

ในขณะเดียวกันที่เพจพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณพุทธิพงษ์ได้มีการระบุโดยอ้างอิงข้อมูลในลักษณะเดียวกับที่ปรากฎในเอกสารชี้แจงของทาง Lazada และให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการประสานงานร่วมกันระหว่าง ThaiCERT, ETDA และคณะกรรมการการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการสถานการณ์เพิ่มเติม

ที่มา: เอกสารชี้แจง กรณีที่มีการระบุชื่อของลาซาด้าในการจำหน่ายฐานข้อมูลบนออนไลน์ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และ BeePunnakanta