SWIFT Hackers Steal $10 Million From Ukrainian Bank

324

ISACA องค์กรชื่อดังทางด้าน IT Governance ออกมาเปิดเผยว่า ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศยูเครนถูกเจาะระบบ SWIFT (ระบบโอนเงินธนาคารระหว่างประเทศ) ส่งผลให้แฮ็คเกอร์สามารถขโมยเงินออกไปได้กว่า $10 ล้าน หรือประมาณ 350 ล้านบาท
โดยการจารกรรมครั้งนี้เกิดจากการแฮ็คผ่านระบบความมั่นคงปลอดภัยของธนาคารซึ่งคล้ายกับกรณีที่ธนาคารกลางของบังคลาเทศที่ถูกแฮ็คและขโมยเงินไปกว่า $81 ล้าน

จากเหตุการณ์การเจาะระบบ SWIFT ที่ผ่านมา พบว่า แฮ็คเกอร์มักจะโจมตีผ่านช่องโหว่บน Transfer Initiation Environment ของ Banks Funds ก่อนที่คำร้องขอจะถูกส่งเข้าไปยังระบบ SWIFT ซึ่งสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

• ใช้มัลแวร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจำกัดขอบเขตของธนาคารที่เป็นเป้าหมาย
• เข้าถึงระบบเครือข่ายสื่อสารระหว่างประเทศของ SWIFT
• ส่งคำร้องขอปลอมผ่านทางระบบ SWIFT เพื่อเริ่มการโอนเงินจากบัญชีของธนาคารใหญ่ๆ

อย่างไรก็ตาม ISACA ไม่ได้สามารถเปิดเผยชื่อธนาคารที่ว่าจ้างได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขของสัญญาการให้บริการ

ที่มา: thehackernews