นักวิจัยพบข้อมูลของ Airlink International UAE ถูกปล่อยลง Dark Web

นักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จากบริษัท Cyble ได้พบการแชร์ข้อมูลซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการรั่วไหลของบริษัท Airlink International UAE ภายในฟอรั่มบน dark web

ข้อสันนิฐานจากนักวิจัยซึ่งคาดว่าข้อมูลถูกรั่วไหลนี้เป็นผลมาจากการคอนฟิกของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกกำหนดค่าไม่ถูกต้อง ซึ่งภายในเซิร์ฟเวอร์นั้นมี 60 ไดเรกทอรีที่มีไฟล์ประมาณ 5,000 ไฟล์ โดยการรั่วไหลของข้อมูลชุดนี้ถูกรายงานวันที่ 30 พฤษภาคม 2020 โดยทีม KelvinSecTeam

จากข้อมูลของ Cyble ข้อมูลที่รั่วไหลนั้นประกอบไปด้วยภาพสแกนหนังสือเดินทาง, การจองเที่ยวบิน, การจองโรงแรม, ข้อมูลการสื่อสารทางอีเมลระหว่างพนักงานและลูกค้าของ Airlink International Group และกรมธรรม์สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

Cyble ได้ออกคำเเนะนำเพื่อการป้องกันเซิร์ฟเวอร์ โดยผู้ดูแลระบบควรทำการตรวจสอบดังนี้

  • ทำการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์และทดสอบให้เเน่ใจว่าผู้ที่ไม่มีสิทธ์ในรายการไดเรกทอรีไม่สามารถเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ตรวจสอบข้อมูลการ backup และไฟล์ที่ไม่ได้ถูกอ้างอิงสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
  • ทดสอบสิทธิ์การเข้าถึงของไฟล์
  • ทำลิสต์รายการโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชันอินเตอร์เฟสของผู้ดูแลระบบ
  • ลองใช้การสแกนและทำการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อช่วยในการตรวจหาการกำหนดค่าที่ผิดพลาดในอนาคตหรือแพตช์ที่หายไป

ที่มา : securityaffairs