อย่าเชื่อแค่มี Cert มาโชว์! ข้อมูลเตรียมสอบ CREST พร้อมตัวช่วยและตัวอย่างข้อสอบหลุดจาก NCC Group กระพือข่าวดีลลับเพื่อช่วยให้สอบผ่านและได้ Cert

NCC Group - NCSC.GOV.UK

มีการตรวจพบข้อมูลสำหรับการสอบ CREST Registered Penetration Tester หรือ CRT ซึ่งมีการปรากฎของโลโก้บริษัทด้าน Cybersecurity ชื่อดัง "NCC Group" ถูกเผยแพร่บน GitHub โดยข้อมูลที่ถูกเผยแพร่นั้นประกอบไปด้วยเอกสารการอบรม, เอกสารอธิบายขั้นตอนตามลำดับในการทำข้อสอบของ CREST รวมไปถึงโน้ตที่มีการอ้างอิงถึง "เวอร์ชันโคลนของแอปที่ใช้สอบเพื่อให้ผ่านในครั้งแรก", "อุปกรณ์ภายในที่เกี่ยวข้องกับสอบ CRT" รวมไปถึงเนื้อหาข้อสอบบางส่วนด้วย

การปรากฎของข้อมูลดังกล่าวทำให้ประเด็นของการมี "ดีลลับ" ระหว่างบริษัท NCC Group และสถาบัน CREST กลายเป็นประเด็นขึ้นมา หนึ่งในแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลกับ The Register นั้นกล่าวว่า การมีอยู่ของข้อมูลดังกล่าวนั้นถือว่าเป็น Open secret ในวงการ Cybersecurity ของสหราชอาณาจักรมานานแล้วเพียงแต่รู้กันในวงแคบ การปรากฎของข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่อาจช่วยยืนยันว่ากระบวนการ Certification ที่เชื่อถือกันมานานนั้นอาจไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเท่าที่เราคิดกัน

สถาบันด้านการอบรมเกี่ยวกับ Cybersecurity พร้อม Certification ชื่อดังในประเทศอังกฤษ "CREST" ออกมายอมรับและยืนยันข้อมูลความเป็นจริงของข้อมูลดังกล่าวและกล่าวว่าจะดำเนินการสืบสวนต่อเนื่องจากเป็นการผิด NDA อย่างร้ายแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการยึดคืน Certificate ในขณะเดียวกันทาง NCC Group ก็ออกมาแถลงว่าเอกสารดังกล่าวว่าแม้จะมีการปรากฎของโลโก้ NCC Group แต่เอกสารดังกล่าวก็ไม่เกี่ยวข้องกับ NCC Group แต่อย่างใด และยังยืนยันถึงความเคารพในกระบวนการของ CREST ด้วย

ที่มา: theregister.com