LG Electronics ถูก Maze ransomware โจมตี ปล่อยข้อมูลยืนยันการโจมตีเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์

นักวิจัยจาก Cyble ค้นพบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท LG Electronics ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่โดยกลุ่ม Maze ransomware คาดว่าการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้เป็นการเปิดเผยเพื่อยืนยันการโจมตีกลุ่มบริษัท LG Electronics

Maze ransomware โดยปกติแล้วจะข่มขู่เหยื่อให้จ่ายค่าไถ่เพื่อแลกกับการที่กลุ่ม Maze จะไม่ปล่อยข้อมูลอื่นๆ ที่ยึดมาได้จากการเข้าถึงระบบออกสู่สาธารณะ และทางกลุ่มจะมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนออกมาก่อนเพื่อยืนยันการโจมตีว่าได้เกิดขึ้นจริง โดยสำหรับในกรณีของ LG Electronics นั่้น ข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาข้างต้นเพื่อยืนยันการโจมตีมีลักษณะเป็นรูปภาพ 3 ภาพที่แสดงให้เห็นถึงการรายละเอียดข้อมูลเฟิร์มแวร์และฮาร์ดแวร์ซึ่งกำลังคิดค้นและวิจัยกันภายใน

ที่มา: securityaffairs