CryptoCore hacker group stole over $200M from cryptocurrency exchanges

กลุ่มเเฮกเกอร์ CryptoCore ทำการขโมยเงิน $200M จากระบบเเลกเปลื่ยนเงิน Cryptocurrency ออนไลน์

ผู้เชี่ยวชาญจาก ClearSky ระบุว่ากลุ่มแฮกเกอร์ CryptoCore ทำการขโมยเงินจำนวน 200 ล้านดอลลาร์จากการโจมตีระบบการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ออนไลน์

ผู้เชี่ยวชาญจาก ClearSky กล่าวว่ากลุ่ม CryptoCore หรือที่รู้จักกันในนาม ”Crypto-gang“, “Dangerous Password” และ “Leery Turtle” นั้นเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายในการโจมตีกลุ่มบริษัทที่รับทำการแลกเปลี่ยน cryptocurrency หลังจากทำการโจมตีกลุ่ม CryptoCore จะทำการเพื่อให้เข้าถึง wallet และทำการขโมยเงินออกไป โดยคาดว่ามียอดเงินจากการทำการโจมตีและขโมยเป็นจำนวนเงินมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์

ผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวอีกว่ากลุ่ม CryptoCore นั้นใช้มักใช้ช่องทางฟิชชิ่งในการโจมตี โดยทำการปลอมตัวเป็นพนักงานที่มีตำเเหน่งสูงหรือผู้บริหารองค์กรที่มีการเชื่อมต่อกับพนักงานเป้าหมาย จากนั้นทำการส่งอีเมลฟิชชิ่งโดยการพยายามหลอกล่อเหยื่อให้ติดตั้งมัลแวร์บนคอมพิวเตอร์ของตน ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้โจมตีทำการขโมยหรือเข้าถึงบัญชีและรหัสผ่านของเหยื่อ จากนั้นโจมตีจะใช้รหัสผ่านที่ถูกขโมยเพื่อเข้าถึงบัญชี wallet ของเหยื่อทำการปิดการตรวจสอบหลายปัจจัยและเริ่มโอนเงินออกจาก wallet

ข้อเเนะนำ
ผู้ใช้งานควรทำการตรวจสอบอีเมลทุกครั้งก่อนทำการเปิดอ่านหรือทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่เเนบมากับอีเมล เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีทำการขโมยบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้

ที่มา: securityaffairs