10 สิ่งที่ต้องรู้สำหรับ “มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563”

10 สิ่งที่ต้องรู้สำหรับ "มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกประกาศ "มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 พ.ค. 2563 นี้ สิ่งที่ควรรู้มีดังนี้

  1. ผู้ที่ร่วมประชุมผ่านสื่อ ต้องทำการยืนยันตัวเองผ่าน Username, Password หรือการใช้ OTP
  2. แอปพลิเคชันที่ใช้ต้องสามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างชัดเจน และต้องมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม
  3. ผู้ที่เป็นประธานต้องมีอำนาจควบคุมการประชุม เช่น การสั่งหยุดภาพและเสียงของผู้ประชุมได้
  4. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสามารถเข้าถึงเอกสารการประชุมได้ โดยผู้จัดการประชุมอาจจะส่งเอกสารให้ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้
  5. ถ้าเกิดมีการโหวตในที่ประชุม ให้ทำการแสดงสัญลักษณ์หรือข้อความสำหรับการโหวตทั่วไป สำหรับการประชุมลับให้ใช้เเบบสอบถามออนไลน์ในการโหวต
  6. ผู้จัดการประชุมต้องจัดเก็บข้อมูลการประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น ภาพ, เสียง, จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม, รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม, ข้อมูลการเข้าใช้งานของผู้เข้าร่วมประชุม, วันและเวลาในการรร่วมประชุม
  7. หากมีการขัดข้องในการประชุม ผู้จัดประชุมต้องมีแผนสำรองหรือแอปพลิเคชันที่จะใช้ในเหตุที่เกิดความขัดข้อง
  8. เมื่อจบการประชุมแล้ว ผู้ดูแลการประชุมหรือผู้ให้บริการในการประชุมต้องจัดส่งข้อมูลที่ทำการบันทึกให้ผู้จัดการประชุมภายในเวลา 7 วัน
  9. เมื่อเกิดเหตุทำให้มีการทำลายการประชุม ให้ผู้จัดการประชุมทำการทำลายข้อมูลเช่น ภาพ, เสียงหรือบันทึกการประชุมด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
  10. (เฉพาะการประชุมลับ) ถ้าจัดการประชุมกับหน่วยงานของรัฐ ผู้จัดการประชุมต้องใช้แอปพลิเคชันที่ผ่านการประเมินของหน่วยงานของรัฐและต้องมีเซิร์ฟเวอร์การให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น

ที่มา: ดาวน์โหลดเอกสาร