รู้จัก Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)

Coordinated Vulnerability Disclosure เป็นศัพท์ที่ CERT/CC รณรงค์ให้ใช้แทนคำว่า Responsible Disclosure เนื่องจาก CERT/CC มองว่าคำว่า Responsible ในที่นี้มีความหมายที่คลุมเครือเกินไป

เมื่อมีการพบช่องโหว่ ผู้ที่ค้นพบช่องโหว่มักจะพยายามรายงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือเซอร์วิสใดๆ ให้ทราบเพื่อให้ทำการแก้ไข ซึ่งในกระบวนการ Coordinated Vulnerability Disclosure นี้จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์กับผู้ค้นพบช่องโหว่เพื่อแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว โดยหลังจากที่มีการแก้ไขระยะหนึ่งแล้ว ผู้ค้นพบช่องโหว่ถึงจะเปิดเผยรายละเอียดของช่องโหว่ต่อสาธารณะ โดยอาจจะเปิดเผยบางส่วน (Limited Disclosure) หรือเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด (Full Disclosure) ก็ได้ ซึ่ง Coordinated Vulnerability Disclosure จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทั้งความร่วมมือทั้งผู้ที่ค้นพบช่องโหว่และเจ้าของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างการรายงานช่องโหว่ที่ไม่ได้รับการตอบรับ นำไปสู่การเปิดเผยต่อสาธารณะ

ในอดีตมีเหตุการณ์จำนวนมากที่เกิดจากการที่ผู้ค้นพบช่องโหว่ตั้งใจรายงานช่องโหว่เพื่อให้เกิด Coordinated Vulnerability Disclosure กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ค้นพบช่องโหว่ตัดสินใจเผยแพร่ช่องโหว่ดังกล่าวต่อสาธารณชนแทนเพื่อให้เกิดความตระหนักต่อช่องโหว่นั้น

ในบทความ rConfig v3.9.2 authenticated and unauthenticated RCE (CVE-2019-16663) and (CVE-2019-16662) ผู้เขียนบทความ Mohammad Askar ระบุว่าได้รายงานช่องโหว่ไปยังผู้พัฒนา rConfig ถึงช่องโหว่ที่ทำให้รันคำสั่งอันตรายจากระยะไกลได้ (RCE) แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับว่าจะมีการแก้ไขช่องโหว่หรือไม่ เขาจึงตัดสินใจเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่เมื่อผ่านไป 35 วันหลังจากที่ไม่มีการตอบรับ

ตัวอย่างองค์กรที่ได้รับประโยชน์จากการรายงานช่องโหว่

ในเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลของ Capital One ที่เกิดเมื่อเดือนกรกฏาคม 2019 ที่ผ่านมา Capital One ทราบเหตุการณ์นี้จากช่องทางที่เปิดให้นักวิจัยรายงานช่องโหว่ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2019 มีผู้ใช้งาน GitHub พบการโพสข้อมูลที่น่าจะเป็นของ Capital One บน GitHub ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย IP ของเซิร์ฟเวอร์และคำสั่งที่ใช้ดึงข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon ที่ Capital One ใช้บริการ เมื่อสถาบันการเงิน Capital One ได้ทำการตรวจสอบไฟล์ดังกล่าว จึงพบการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้คำสั่งเหล่านั้นเมื่อวันที่ 22 ถึง 23 มีนาคม 2019 และได้แจ้งไปยัง FBI ซึ่งได้ทำการติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ในเวลาไม่นานต่อมา (สามารถอ่านรายละเอียดของเหตุการณ์ได้จาก https://www.i-secure.co.th/2019/07/capital-one-data-breach-analysis)

ทำอย่างไรให้เกิด Coordinated Vulnerability Disclosure

ดังที่กล่าวไปว่า Coordinated Vulnerability Disclosure จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทั้งความร่วมมือทั้งสองฝ่าย CERT NZ หรือศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของประเทศนิวซีแลนด์มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีรายงานช่องโหว่และวิธีรับรายงานอยู่ที่ How to report a vulnerability และ Getting a vulnerability report ซึ่งจะขอสรุปบางส่วนของบทความดังกล่าวไว้ดังนี้

เมื่อจะรายงานช่องโหว่ ผู้รายงานสามารถดูช่องทางการติดต่อได้จาก security.txt ซึ่ง security.txt อยู่ระหว่างการบรรจุเป็นมาตราฐานเพื่อใช้เป็นช่องทางระบุข้อมูลการติดต่อบนเว็บไซต์ ภายในจะประกอบด้วยช่องทางการติดต่อ PGP key และนโยบายในการรับรายงาน (vulnerability policy) ซึ่งในกรณีที่ไม่มี security.txt อาจค้นหาช่องทางติดต่อ IT support หรือ IT security หรือดูที่ข้อมูล WHOIS

ในรายงานช่องโหว่ควรมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์และรุ่นที่คิดว่าได้รับผลกระทบ และบอกผลกระทบที่น่าจะเกิดหากมีคนใช้ช่องโหว่โจมตีเป็นอย่างน้อย รวมถึงควรให้เวลาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการตรวจสอบรายงาน

ซึ่งในทางกลับกันองค์กรควรมีการระบุช่องทางการติดต่อสำหรับการรายงานช่องโหว่และนโยบายในการรับรายงาน (vulnerability policy) ไว้ใน security.txt หรือมีการระบุข้อมูลช่องทางติดต่อทีม IT support หรือทีม IT security ไว้ในเว็บไซต์ รวมถึงอัปเดตข้อมูล WHOIS ให้เป็นปัจจุบัน และมีแนวทางในการตรวจสอบรายงานดังกล่าว ทำการประเมินความเสี่ยง ตอบสนองต่อเหตุการณ์ และติดต่อประสานงานกับผู้แจ้งช่องโหว่

แหล่งอ้างอิง

ผู้ที่สนใจเกี่ยว Coordinated Vulnerability Disclosure สามารถอ่านได้จากแหล่งอ้างอิงดังต่อไปนี้

 1. The CERT Guide to Coordinated Vulnerability Disclosure https://vuls.cert.org/confluence/display/CVD
 2. What is Vulnerability Coordination? https://vuls.cert.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=4718642
 3. Vulnerability policy ของ Linkedin https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62924
 4. https://securitytxt.org/
 5. rConfig v3.9.2 authenticated and unauthenticated RCE (CVE-2019-16663) and (CVE-2019-16662) https://shells.systems/rconfig-v3-9-2-authenticated-and-unauthenticated-rce-cve-2019-16663-and-cve-2019-16662/
 6. How to report a vulnerability https://www.cert.govt.nz/it-specialists/guides/how-to-report-a-vulnerability/
 7. Getting a vulnerability report https://www.cert.govt.nz/business/guides/responding-to-incidents/getting-a-vulnerability-report/
 8. A Method for Web Security Policies draft-foudil-securitytxt-08 https://tools.ietf.org/html/draft-foudil-securitytxt-08
 9. Microsoft's Approach to Coordinated Vulnerability Disclosure https://www.microsoft.com/en-us/msrc/cvd
 10. ตัวอย่าง security.txt ของ facebook.com https://www.facebook.com/security.txt
 11. ข้อเสนอมาตรฐานไฟล์ security.txt เพื่อใช้แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณาแล้ว https://www.thaicert.or.th/newsbite/2019-12-12-01.html