Louisiana governor declares state emergency after local ransomware outbreak

ผู้ว่าการรัฐลุยเซียนาประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือมัลแวร์

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2019 John Bel Edwards ผู้ว่าการรัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์จากมัลแวร์ หลังจากโรงเรียนรัฐบาลหลายแห่งในรัฐลุยเซียนาติดมัลแวร์จนระบบไอทีของโรงเรียนไม่สามารถใช้งานได้ โดยการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้รัฐจัดสรรหน่วยงานมาช่วยรับมือเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น ตำรวจ National Guard ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ เป็นต้น โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลจนถึง 21 สิงหาคม 2019

ในปัจจุบันยังไม่มีการประกาศจากทางการว่ามัลแวร์ดังกล่าวเป็นมัลแวร์ชนิดใด แต่ Eddie Jones ผู้อำนวยการโรงเรียน Florien ที่ได้รับผลกระทบให้สัมภาษณ์ว่าพบมัลแวร์เรียกค่าไถ่ในระบบของโรงเรียน

นี่เป็นครั้งที่สองที่รัฐในสหรัฐอเมริกามีการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยครั้งแรกเกิดขึ้นที่รัฐโคโลราโดในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2018 เนื่องจากเกิดติดเชื้อมัลแวร์เรียกค่าไถ่ SamSam จนทำให้กรมขนส่งทางบกของรัฐโคโลราโดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จึงต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อจัดการจราจร

ที่มา:
1. zdnet
2. louisiana
3. wafb