Latin America suffers 1 billion malware attacks in 2018


ในละตินอเมริกาพบการโจมตีของมัลแวร์เฉลี่ย 3.7 ล้านรายต่อวัน รวมแล้วประมาณ 1 พันล้านครั้งต่อปีตามรายงานของ Kaspersky Lab ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่ามีการโจมตีของมัลแวร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 ในภูมิภาคตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2017จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2018

ประเทศแถบละตินที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีมากที่สุดคืออาร์เจนตินาซึ่งมีการโจมตีของมัลแวร์เพิ่มขึ้นราว 62% ตามด้วยเปรู 39% และเม็กซิโก 35% ซึ่งเพิ่มจำนวนการโจมตีมากขึ้น บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ตรวจสอบพบการโจมตี 192,000 ครั้งต่อวันมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 115% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนพฤศจิกายนในปี 2016 กับพฤศจิกายนในปี 2017

ประเทศในแถบละตินอเมริกาที่พบการโจมตีแบบฟิชชิ่ง (Phishing) มากที่สุดคือประเทศเม็กซิโกครองอันดับหนึ่ง ซึ่งพบการโจมตีฟิชชิ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 120% ตามมาด้วยโคลัมเบียประมาณ 118% และบราซิล 110 %

สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการธนาคารผ่านระบบมือถือกว่า 2,000 รายในบราซิลที่ดาวน์โหลดมัลแวร์ผ่านทางระบบแอนดรอยด์โดยไม่รู้ตัว ซึ่งทำให้อุปกรณ์ถูกควบคุมรวมถึงขโมยข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย เช่นเดียวกับธนาคาร Bradesco สถาบันทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศบราซิลพบว่าถูกโจมตีด้วยการทำฟิชชิ่งผ่านการใช้มัลแวร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นอกจากนี้มัลแวร์ยังมีการหลอกขโมยข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น Uber, Netflix และ Twitter

ที่มา : zdnet