Hackers Demand $770,000 Ransom From Canadian Banks

หลังจากที่ธนาคาร Bank of Montreal และ Simplii Financial ได้ประกาศการรั่วไหลของข้อมูลเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา แฮกเกอร์ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้โจมตีในครั้งนี้นั้นได้ออกมาขู่เรียกค่าไถ่กว่าเกือบ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในสกุลเงิน Ripple เพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยข้อมูลที่รั่วไหลออกมาของลูกค้ากว่า 100,000 คน

อีเมลที่ถูกส่งเพื่อเรียกค่าไถ่จากกลุ่มแฮกเกอร์ยังมีการเปิดเผยถึงวิธีการในเบื้องต้นที่ทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลของบัญชีลูกค้าได้โดยอ้างว่า พวกเขาใช้อัลกอริธึมทางคณิตศาสตร์ทั่วไปในการสร้างเลขของบัญชีธนาคารที่เป็นเลขบัญชีจริง จากนั้นจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวในการร้องขอให้ระบบล้างและตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้

สำนักข่าว CBC News ออกมายืนยันการโจมตีนี้และยืนยันเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่ผู้โจมตีใช้ในการกล่าวอ้างนั้นเป็นข้อมูลของลูกค้าซึ่งมีตัวตนจริง โดยทางธนาคารยังคงยืนยันที่จะไม่จ่ายค่าไถ่ให้กับแฮกเกอร์ โดยจะโฟกัสไปที่การปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานที่รั่วไหลออกต่อไป

ที่มา : BANK INFO SECURITY