แฮกเกอร์ประกาศขาย Access เข้าระบบของ Nissan และ Atlassian

ทีม Intelligent Response ตรวจพบการประกาศขาย Access เข้าระบบของบริษัท Nissan และ Atlassian ในฟอรัมซื้อขายข้อมูลชื่อดัง

สำหรับ Nissan นั้น แฮกเกอร์ประกาศขาย Access เข้าถึง Web shell ไม่ปรากฎลักษณะของระบบ Web shell สามารถสั่งการด้วยสิทธิ์ของ root ได้ แฮกเกอร์ไม่มีการกำหนดราคาการขาย โดยให้ติดต่อไปยังอีเมลเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ในกรณีของ Atlassian แฮกเกอร์ประกาศขายโดยระบุว่าเป็นช่องทาง(หรือช่องโหว่)ประเภท Remote code execution (RCE) แฮกเกอร์ไม่มีการกำหนดราคาในการขาย โดยให้ติดต่อไปยังอีเมลเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน

ทีม Intelligent Response ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของการขายในครั้งนี้ได้ อ้างอิงจากข้อมูลที่มีการประกาศขาย