ปกป้อง Active Directory ด้วยเทคโนโลยี “ADSecure” จาก Attivo Networks Deception Solution

Challenge ในการรักษาความปลอดภัยระบบ Active Directory

Active Directory (AD) เป็นเซอร์วิสที่บริษัท Microsoft ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการผู้ใช้งาน โดยการกำหนดนโยบาย (Group Policy Object หรือ GPO) การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ในเครือข่ายของระบบปฎิบัติการ Windows OS ทั้งนี้ Active Directory ถูกออกแบบมาเพื่อเข้ามาช่วยบริหารจัดการผู้ใช้งานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มสมาชิกที่อยู่ภายใต้ Active Directory ที่อยู่ใน Domain เดียวกัน

ถ้าหากมีผู้ไม่ประสงค์ดี ทำการโจมตีและยึดเครื่องภายในองค์กรได้สำเร็จ และเครื่องที่ถูกโจมตีมีการเชื่อมต่อกับ Active Directory จะทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Active Directory ได้ทันทีและยากต่อผู้ดูแลระบบที่จะตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้น เพราะเครื่องที่เชื่อมต่อกับ Active Directory ทุกเครื่องจะมีสิทธิ์สามารถเข้าไป “อ่าน” ข้อมูลใน Active Directory ได้ทั้งหมด จึงทำให้การโจมตีนี้เป็นการเข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมปกติ และทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น User Accounts, System Accounts และ Domain Members เป็นต้น รวมไปถึงยังสามารถตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้งานที่อยู่ใน Active Directory หรือเข้าถึง Privileged Accounts บน Active Directory เพื่อเข้าไปยังระบบอื่นที่มีข้อมูลสำคัญ เช่น Trusted Domain Controllers, Database Server เป็นต้น

ทำความรู้จัก ADSecure จาก Attivo Networks

ADSecure เป็น Feature หนึ่งของ ThreatDefendTM Detection Platform ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตี Active Directory โดยเฉพาะ โดยทำการสร้าง Deceptive Credentials ด้วยการเข้าไปศึกษาข้อมูลที่อยู่ภายใน Active Directory หลังจากทำการศึกษาข้อมูลเสร็จ จะทำการสร้าง Active Directory Infrastructure ที่เปรียบเสมือน Production Active Directory แต่ทำหน้าที่เป็นกับดักหรือเหยื่อล่อในมุมมองของผู้โจมตี และทำการส่งข้อมูลปลอมทั้งหมดไปเก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้งานทุก ๆ เครื่องที่ได้ทำการติดตั้ง Agent หากมีผู้ไม่ประสงค์ดีทำการ query ข้อมูล ที่ Active Directory จากเครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาตจะมีการตอบกลับด้วยข้อมูล Deceptive Credentials ดังกล่าว รวมไปถึงการหลบซ่อนข้อมูลจริงที่อยู่ภายในระบบ Active Directory ในขณะเดียวกันก็ทำการเก็บข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบต่อไป

ทั้งนี้ ADSecure ยังสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในการเกิด Lateral Movement ภายในองค์กรได้อย่างทันท่วงที โดยทำการสร้างข้อมูลปลอมหรือ Deception Credentials และเบี่ยงเบนเป้าหมายการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ไปยัง Deception Platforms เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การเฝ้าระวัง การตรวจจับ และผู้บุกรุกได้

ทดสอบใช้งาน ADSecure ในการสร้าง Deception Credentials

สีแดง คือ Endpoint ที่ไม่มีการใช้งาน ADSecure และ สีเขียว คือ Endpoint ที่เปิดใช้งาน ADSecure

ในส่วนของรูปที่เป็นสีแดงนั้นแสดงการใช้งานคำสั่ง nltest/dclist ตามด้วย Domain ขององค์กร เมื่อกดคำสั่งดังกล่าวจะแสดงผลโดยจะมีข้อมูล Domain Controller ที่มีอยู่ใน Domain ขององค์กร และ Domain Controller อยู่ที่เครื่องของผู้ใช้งาน

ในส่วนของรูปที่เป็นสีเขียวแสดงการใช้งานคำสั่ง nltest/dclist ตามด้วย Domain ขององค์กร เมื่อกดคำสั่งดังกล่าวจะแสดงผลโดยจะมีข้อมูล Domain Controller ที่มีอยู่ใน Domain ขององค์กรที่ถูกปลอมแปลงโดย Attivo Networks และข้อมูล Domain Controller ที่อยู่ที่เครื่องของผู้ใช้งานที่ถูกปลอมแปลโดย Attivo Networks เช่นเดียวกัน

ในส่วนของรูปสีแดงถัดมาแสดงถึงการใช้คำสั่ง net group “Domain Admins” /domain ซึ่งแสดงข้อมูล Domain Administrator ที่มีใน Domain ขององค์กร

รูปด้านล่างแสดงถึงการใช้คำสั่ง net group “Domain Admins” /domain ซึ่งแสดงข้อมูล Domain Administrator ที่มีใน Domain ที่ถูกปลอมแปลโดย Attivo Networks

สนใจ Solution หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติ่มติดต่อได้ที่ Nattapong@i-secure.co.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ 099-239-6289

AD Secure-Thai White Paper