แพตช์เร่งด่วนของ Amazon สำหรับแก้ไขช่องโหว่ Log4j กลับพบว่ามีช่องโหว่ Privilege Escalation

"Hotpatch" ที่เผยแพร่โดย Amazon Web Services (AWS) เพื่อแก้ไขปัญหาช่องโหว่ของ Log4Shell กลับทำให้ผู้โจมตีสามารถใช้ในการเพิ่มระดับสิทธิ์ และ container escape ซึ่งช่วยให้ผู้โจมตีสามารถเข้าควบคุมเครื่องได้

นอกเหนือจาก Container แล้ว กระบวนการที่ไม่ได้รับสิทธินี้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากแพตช์เพื่อยกระดับสิทธิ์ และใช้ root code execution ได้” Yuval Avrahami นักวิจัยจาก Palo Alto Networks Unit 42 กล่าวในรายงานที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้

ปัญหาของช่องโหว่ CVE-2021-3100, CVE-2021-3101, CVE-2022-0070 และ CVE-2022-0071 (คะแนน CVSS: 8.8) ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากแพตช์แก้ไขเร่งด่วนจาก AWS โดยเกิดมาจากการที่แพตซ์ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหา process ของ Java และแก้ไขช่องโหว่ของ Log4j แต่ไม่ได้มีการตรวจสอบ process ของ Java ใหม่ ที่จะทำงานภายในข้อจำกัดที่กำหนดไว้ใน Container

process ใดๆที่มีการรันในไบนารีชื่อว่า 'java' ไม่ว่าภายใน หรือภายนอก Container จะถูกแก้ไขจากแพตช์เร่งด่วนที่ออกมานี้" Avrahami อธิบายอย่างละเอียดว่า "ซึ่งทำให้ Malicious container อาจใช้ Malicious binary ที่มีชื่อว่า 'java' เพื่อหลอกให้แพตช์แก้ไขเร่งด่วนที่ติดตั้งไว้ เรียกใช้ด้วยสิทธิ์ระดับสูง"

ในขั้นตอนต่อมา สิทธิ์ที่ยกระดับขึ้นอาจถูกนำไปใช้ประโยชน์โดย malicious 'java' process เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของ Container และเข้าควบคุมเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกบุกรุกได้อย่างสมบูรณ์

"Container มักถูกใช้เป็นขอบเขตความปลอดภัยระหว่างแอปพลิเคชันที่ทำงานบนเครื่องเดียวกัน" Avrahami กล่าว "การหลีกเลี่ยงการตรวจจับของ Container ทำให้ผู้โจมตีสามารถขยายแคมเปญได้มากกว่าแอปพลิเคชันเดียว"

ขอแนะนำให้ผู้ใช้อัปเดตแพตช์เป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้น

ที่มา : thehackernews.