ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออก พรบ. ฉบับปรับปรุงใหม่ ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (รายละเอียดของตัว พรบ. : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/188/T_0009.PDF) ซึ่ง พรบ. ฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีภายใน 180 วัน นับจากวันที่ประกาศ

ทาง I-Secure ได้ทำการสรุปสาระสำคัญของตัว พ.ร.บ ดังกล่าวมาให้เข้าใจกันได้โดยง่าย ว่าบริษัทของท่านเข้าข่ายเป็นผู้ให้บริการที่้ต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ลักษณะแบบไหนอย่างไรกันบ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click Here : แบบสำรวจเพื่อการประเมินข้อมูล Log หรืออุปกรณ์ที่เข้าข่ายต้องจัดเก็บ Log เพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ ฉบับใหม่

เมื่อได้ทำการประเมินเบื้องต้นด้วยตัวท่านเองแล้ว หากท่านพบข้อสงสัยในส่วนของการจัดเก็บให้ข้อมูลหรือการจัดเก็บจากอุปกรณ์พิ่มเติมเพื่อให้ compile ตาม พรบ. ฉบับใหม่ดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อกลับมาได้ที่ soc@i-secure.co.th หรือ โทร. 086-379-0450 หรือสอบถามได้ที่ทีมขายที่ดูแลท่านอยู่