Tokio Marine Singapore ยอมรับว่าถูกโจมตีโดย Ransomware

Tokio Marine Holdings เป็นบริษัทประกันภัยข้ามชาติในญี่ปุ่น ได้ประกาศว่า Tokio Marine Insurance Singapore (TMiS) ที่เป็นสาขาในสิงคโปร์ ได้ถูกโจมตีด้วย Ransomware เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทาง Tokio Marine ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการโจมตีนี้ได้ส่งผลกระทบต่อ Marine Insurance Singapore เท่านั้น บริษัทในเครืออื่น ๆ ไม่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากทาง TMiS ได้ยืนยันว่าได้แยกเครือข่ายทันทีหลังจากตรวจพบการโจมตี พร้อมทั้งแจ้งไปยังหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น และได้ยืนยันว่าไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า

แต่ยังไม่ชัดเจนว่าการโจมตีเกิดขึ้นได้อย่างไร และเมื่อไร และมีความเสียหายอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง โดยทาง Tokio Marine ได้ทำการติดต่อ Vendor ภายนอกมาเพื่อทำการวิเคราะห์ระบบและเพื่อตรวจสอบขอบเขตของความเสียหายแล้ว

Ryan Specialty Group ได้เปิดเผยว่าเมื่อเดือนเมษายน บริษัทได้ตรวจพบการเข้าถึงบัญชีของพนักงานบางบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต และภายในเดือนมิถุนายน บริษัทพบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน แต่ไม่สามารถระบุได้ว่ามีการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญเช่น หมายเลขประกันสังคม หรือไม่

โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมี มีบริษัทประกันภัยรายใหญ่อย่างน้อย 3 ราย ที่ถูกโจมตีโดย Ransomware ซึ่งประกอบไปด้วย CNA, AXA และ Tokio Marine เป็นรายที่ 3

ที่มา: BleepingComputer Cyberscoop