“Pro-Ocean” มัลแวร์ Cryptojacking ชนิดใหม่พุ่งเป้าหมายไปเซิร์ฟเวอร์ Apache, Oracle และ Redis

นักวิจัยจาก Palo Alto Network ได้เปิดเผยถึงการตรวจพบมัลแวร์ Cryptojacking ชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า Pro-Ocean ของกลุ่มแฮกเกอร์ Rocke ที่พุ่งเป้าหมายไปยังเซิร์ฟเวอร์อินสแตนซ์ที่มีช่องโหว่ของ Apache ActiveMQ, Oracle WebLogic และ Redis

มัลแวร์ Pro-Ocean กำหนดเป้าหมายการโจมตีไปยังแอปพลิเคชันบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์และใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของเซิร์ฟเวอร์ Oracle WebLogic (CVE-2017-10271), Apache ActiveMQ (CVE-2016-3088) และอินสแตนซ์ Redis ที่ไม่ได้รับการแพตช์ความปลอดภัยเพื่อเข้าควบคุมเซิร์ฟเวอร์ของเป้าหมาย

นักวิจัยจาก Palo Alto Networks ได้ทำการวิเคราะห์มัลแวร์และพบว่ามัลแวร์มีความสามารถของรูทคิตและเวิร์มที่ถูกทำการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะช่วยให้มัลแวร์สามารถซ่อนกิจกรรมที่เป็นอันตรายและแพร่กระจายไปยังซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเครือข่ายของเป้าหมายได้ นอกจากนี้มัลแวร์ยังมีความสามารถของ Cryptojacking ที่ถูกใช้ในการขุด Monero ที่มาพร้อมกับโมดูลที่จะคอย Monitor การใช้งานของ CPU ซึ่งถาหากมีการใช้งาน CPU มากกว่า 30% ตัวมัลแวร์จะทำการ Kill โปรเซสการทำงานทิ้ง เพื่อเป็นการป้องกันการถูกตรวจจับความผิดปกติของการทำงาน

ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ Oracle WebLogic, Apache ActiveMQ และอินสแตนซ์ Redis ควรรีบทำการอัปเดตแพตช์ความปลอดภัยให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อป้องกันการตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของมัลแวร์ Pro-Ocean

ที่มา: bleepingcomputer