กลุ่มแฮกเกอร์พม่าเปิดฉากโจมตีระบบของรัฐบาลพม่าเพื่อต่อต้านการรัฐประหาร

กลุ่มแฮกเกอร์พม่าซึ่งใช้ชื่อว่า Myanmar Hackers มีการเริ่มปฏิบัติการโจมตีระบบของเว็บไซต์ส่วนราชการและรัฐบาลเพื่อแสดงออกในเชิงต่อต้านการทำรัฐประหาร โดยเป้าหมายที่ถูกโจมตีไปแล้วนั้นได้แก่ Central Bank, หน้าประชาสัมพันธ์ของกองทัพพม่า, สถานีโทรทัศน์ และหน่วยงานอื่น ๆ

Matt Warren จากมหาวิทยาลัย RMIT ของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับทาง AFP ว่า ลักษณะของการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ ปลุกระดมและเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทำรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในลักษณะ Hacktivism ผ่านการโจมตีด้วยเทคนิค Denial of Service (DoS) และการแฮกเพื่อเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ (Defacement)

นอกเหนือจากการโจมตีโดยกลุ่ม Myanmar Hackers แบบ Hacktivism แล้ว มีการตรวจพบการเผยแพร่ข้อมูลจากกลุ่ม DDoSecrets ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอีกกลุ่มหนึ่ง โดยเป็นข้อมูลจำนวน 330GB ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท, ข้อมูลสแกนของเอกสารสำคัญทางราชการ รวมไปถึงเอกสารทางการเงิน กลุ่ม DDoSecrets ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวถูกดึงมาจากระบบ myco.dica.gov.mm และ bo.dica.gov.mm โดยผู้อยู่เบื้องหลัง DDoSecrets ก็มีการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการต่อต้านการรัฐประหาร

ที่มา: securityweek, ddosecrets