นักวิจัยด้านความปลอดภัยค้นพบ API ของ AWS มากกว่า 20 รายการที่จะสามารถทำให้ผู้โจมตีดักจับข้อมูลของผู้ใช้ได้

Researchers spot 22 AWS APIs that can be abused to leak info - CRN - India

นักวิจัยด้านความปลอดภัยจาก Palo Alto Networks พบ API ของ Amazon Web Services (AWS) มากกว่า 20 รายการที่สามารถนำไปใช้เพื่อรับข้อมูลของภายในขององค์กรและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อทำการโจมตีเป้าหมายแบบกำหนดบุคคลที่อยู่ภายในองค์กร

นักวิจัยด้านความปลอดภัยระบุว่า API ที่มีช่องโหว่การโจมตีจะทำงานในพาร์ติชัน AWS ทั้งสามตัวคือ aws, aws-us-gov หรือ aws-cn โดยบริการ AWS ที่เสี่ยงต่อการละเมิด ได้แก่ Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Key Management Service (KMS) และ Amazon Simple Queue Service (SQS)

นักวิจัยกล่าวอีกว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาคือที่ถูกค้นพบคือแบ็กเอนด์ AWS จะทำการตรวจสอบ resource-based policies ทั้งหมดที่แนบมากับ resources เช่นบัคเก็ต Amazon Simple Storage Service (S3) และ customer-managed key โดยทั่วไปฟิลด์ Principal จะถูกรวมอยู่ใน resource-based policies เพื่อระบุผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง อย่างไรก็ตามหากระบุข้อมูลประจำตัวที่ไม่มีอยู่ใน policy การเรียก API เพื่อสร้างหรืออัปเดต policy จะเกิดการล้มเหลวและผู้โจมตีสามารถใช้ฟีเจอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัวที่มีอยู่ในบัญชี AWS

Palo Alto Networks ได้ออกคำเเนะนำให้ผู้ดูแลระบบทำการลบผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานออก ซึ่งจะทำให้ผู้โจมตีไม่สามารถคาดเดาชื่อผู้ใช้ได้โดยการเพิ่มสตริงแบบสุ่มใน log และ monitor identity authentication ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบควรทำการเปิดใช้งาน Two-Factor authentication (2FA) ในการเข้าสู่ระบบเพื่อเป็นการป้องกันบัญชีผู้ใช้อีกทางหนึ่ง

ที่มา: securityweek.com