กลุ่มมัลแวร์เรียกค่าไถ่ DarkSide ย้ายระบบไปอยูในอิหร่าน ส่งผลให้การจ่ายค่าไถ่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร

บริษัท Coveware ซึ่งให้บริการด้านการเจรจาค่าไถ่กับกลุ่มมัลแวร์เรียกค่าไถ่ได้มีการนำปฏิบัติการของกลุ่มมัลแวร์เรียกค่าไถ่ DarkSide ไปยังรายการห้ามจ่ายค่าไถ่หลังจากที่กลุ่มมัลแวร์เรียกค่าไถ่ DarkSide มีการย้ายระบบไปอยู่ในประเทศอิหร่าน

ปัญหาของการจ่ายค่าไถ่ได้เคยถูกพูดถึงไปแล้วโดยไอ-ซีเคียวในประเด็นที่ว่า การจ่ายค่าไถ่ให้กับกลุ่มมัลแวร์เรียกค่าไถ่อาจเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐฯ แม้เงื่อนไขจะยังไม่ชัดเจนนักว่าจะมีการพิสูจน์ได้อย่างไรถึงความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มมัลแวร์เรียกค่าไถ่กับประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอยู่

กลุ่ม DarkSide มีการประกาศในเว็บไซต์ของทางกลุ่มว่าทางกลุ่มจะมีการพัฒนาระบบแบบกระจายใหม่เพื่อเป็นที่เก็บข้อมูล โดยจะเป็นระบบซึ่งอยู่ในประเทศอิหร่านและอื่น ๆ เพื่อป้องกันการโดนปิด ดังนั้นจึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าเงินค่าไถ่ซึ่งได้รับจากเหยื่อนั้น ส่วนหนึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ระบบที่อยู่ในประเทศอิหร่านและเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรในทางอ้อมด้วย

มาตรการของ Coveware ถูกเปิดเผยออกมาโดยคาดว่าเป็นการตัดสินใจดำเนินการของ Coveware เอง ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายใด ๆ จากรัฐบาลสหรัฐฯ นอกเหนือจากมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่ต่ออิหร่าน

ที่มา: bleepingcomputer