ฐานข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ในไทยถูกประกาศขาย รวม 2 ล้านรายการ ยังไม่ทราบแหล่งที่มา

ทีมตอบสนองการโจมตีและภัยคุกคาม (Intelligent Response) ตรวจพบการประกาศขายชุดข้อมูลในลักษณะ CSV ในเว็บบอร์ดซื้อขายข้อมูลซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และผู้ขับขี่ในไทยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา จากการวิเคราะห์และตรวจสอบ เรายังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของข้อมูลได้ในขณะนี้

อ้างอิงข้อมูลจากผู้ขาย ข้อมูลชุดนี้มีจำนวนกว่า 2 ล้านบรรทัด โดยประกอบไปด้วยข้อมูลของเจ้าของรถ เช่น ชื่อ ข้อมูลสำหรับติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลและที่อยู่ และข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ข้อมูลรหัสอะไหล่ เลขทะเบียนรถ รุ่นของรถยนต์ ข้อมูลแสดงการซื้อขายอะไหล่ เป็นต้น

เนื่องจากยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ การติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งเหตุจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้

ค้นพบและวิเคราะห์โดย I-SECURE Intelligent Response team