ไมโครซอฟต์ประกาศ Patch Tuesday เดือนสิงหาคม 2020 มี 2 ช่องโหว่ถูกใช้โจมตีแล้ว

Microsoft Continues To Enhance Teams With New Offerings | The ...

ไมโครซอฟต์ประกาศ Patch Tuesday ประจำเดือนสิงหาคม 2020 แล้ว โดยในเดือนนี้นั้นมี 120 ช่องโหว่ที่ได้รับการแพตช์ มีช่องโหว่ระดับวิกฤติอยู่ทั้งสิ้น 17 ช่องโหว่ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ Microsoft Edge, Windows, SQL Server และ .NET Framework

จากช่องโหว่ที่ได้รับการแพตช์ในรอบนี้นั้น ไมโครซอฟต์รายงานถึงการใช้ช่องโหว่เพื่อโจมตีแล้ว 2 ช่องโหว่ได้แก่ CVE-2020-1380 (CVSSv3 7.5) ซึ่งเป็นช่องโหว่ RCE ใน Scripting Engine กระทบกับ Internet Explorer 11 และช่องโหว่ CVE-2020-1464 (CVSSv3 5.3/10) ซึ่งเป็นช่องโหว่ในกระบวนการตรวจสอบ digital signature ของ Windows โดยนักวิจัยจาก Kaspersky ซึ่งค้นพบการใช้ช่องโหว่นี้เชื่อว่าผู้อยู่เบื้องหลังการใช้ช่องโหว่นี้มีเป้าหมายโจมตีบริษัทในเกาหลีใต้

ไอ-ซีเคียวขอแนะนำให้ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบดำเนินการอัปเดตแพตช์ให้เป็นรุ่นล่าสุดโดยด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี

ที่มา: