Sansiri

ขับเคลื่อนระบบงานและบริการด้วยเทคโนโลยี

คุณกฤษกรณ์ วงศ์ใหญ่
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

“แสนสิริ” เป็นหนึ่งในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย ไม่เพียงมีผลิตภัณฑ์ด้านอสังหาฯ ที่หลากหลาย รองรับทุกความต้องการที่อยู่อาศัยและครอบคลุมทุกเซกเมนต์ แต่ยังทำตลาดและสร้างแบรนด์ได้อย่างโดดเด่น นอกจากนี้การบริหารงาน Operation ยังมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกเข้ากับระบบงานของธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดอีกด้วย

ในช่วง 2-3 ปีหลังนี้ ชื่อของ “แสนสิริ” เป็นชื่อที่ติดหูเนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากแสนสิริเน้นการสร้างแบรนด์และมีภาพลักษณ์เป็นคนรุ่นใหม่ ล่าสุดพวกเขายังทำตลาดผ่านช่องทาง Digital Marketing ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลผ่าน สมาร์ทโฟน ใช้โซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่พัฒนาเครื่องมือในการนำเสนอสินค้าผ่านอุปกรณ์โมบายล์แก่ลูกค้า แน่นอนว่าเบื้องหลังบริการเหล่านั้นยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนสู่ความสำเร็จด้วย

ซึ่งภาพรวมเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นเช่นไร คุณกฤษกรณ์ วงศ์ใหญ่ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ตอบข้อสงสัยแก่เรา

ในปัจจุบันแสนสิริวางแนวทางด้านระบบสารสนเทศเอาไว้เช่นไร
เป้าหมายของปี 2012 คือเน้นทำงานผ่าน Mobile Service เป็นหลักทุกส่วนงาน ซึ่งตอนนี้ทางเราพัฒนาแอพพลิเคชันทุกอย่างออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมด หัวใจสำคัญที่ทำให้ระบบงานเหล่านี้ประสบความสำเร็จก็คือ

  1. Media ต้องมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการซื้อขายทุกวันตลอดเวลา และเน้นให้พนักงานอยู่นอกสถานที่ทำงานได้ง่าย สะดวก เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
  2. Web Application Firewall ที่ทำหน้าที่ปกป้อง Web Server ของเราจากการโจมตีจากภายนอก เนื่องจากแอพพลิเคชันทุกอย่างทำงานอยู่บนเว็บ ทั้งระบบการขาย ระบบ Operation ต่างๆ รวมถึงระบบบริหารจัดการโครงการ Project Management System ซึ่งเราจะเน้นหนักใน 3 เรื่อง คือ Web Security, Data Center Security โดยการใช้งาน Next Generation Firewall และ log Management ทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้แสนสิริปกป้องข้อมูลได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
  3. การขับเคลื่อนบุคลากรให้ทำงานบนระบบโมบายล์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำระบบ Push Mail ให้กับพนักงาน หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเครื่องมือในการทำงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีมาเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแทน

ด้วยระบบอันแข็งแกร่งจะทำให้เราเดินหน้าธุรกิจได้ดีและทันกับการแข่งขัน ที่สำคัญนโยบายของแสนสิริคือต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ผู้บริหารเองก็ลงมาขับเคลื่อนด้วยตนเองและดูรายงานต่างๆ ผ่านระบบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นพนักงานไปโดยอัตโนมัติให้พวกเขาต้องสามารถทำงานได้ทุกที่ด้วย Mobile Service

ไอทีเข้ามาช่วยระบบการขาย ระบบงาน Operation และส่วนงานภายในอย่างไร
องค์ประกอบของงานขายประกอบไปด้วยเรื่อง ใบเสนอราคา ใบทำสัญญา การเก็บค่างวดของสัญญาและการออกใบเสร็จรับเงินเป็นการทำงานหลักของเรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต้องจัดการเรื่องฐานข้อมูลลูกค้าเองและออกใบสัญญาผ่านระบบไอที เอกสารที่ลูกค้าเซ็นแล้วจะถูกส่งไปฝ่ายดูแลสัญญาลูกค้า เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงจะส่งไปยังแผนกบัญชี ตรงนี้เราไม่มีระบบวาง Invoice แต่เป็นการแจกการ์ดให้ลูกค้า เพื่อให้ทราบรายละเอียดการชำระเงินโดยสามารถชำระด้วยการ์ดได้ แม้ว่าเราจะเน้น Mobile เป็นหลักแต่ก็มีการดูแลลูกค้าต่อเนื่องด้วยการส่งเอกสารค่างวดเป็นเอกสารให้ลูกค้าเช่นกัน

ส่วนระบบงาน Operation ทางแสนสิรินำมาควบคุมต้นทุนการก่อสร้างในกระบวนการจัดซื้อ การจ่ายงานและจ่ายเงินแก่ผู้รับเหมา
การนำระบบมาใช้ทำให้รู้ต้นทุนของโครงการ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสนสิริจะมี Template ในการก่อสร้างบ้าน ว่าขั้นตอนการก่อสร้างเสร็จถึงขั้นตอนใดคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยแต่ละงานผู้บริหารจะตรวจสอบผ่านออนไลน์ ประโยชน์ก็คือ รับรู้ต้นทุนของบ้านแต่ละยูนิต จะทำให้กำหนดราคาขายได้ทันที และรู้ว่าสต็อกบ้านที่จะก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะแล้วเสร็จ

ส่วนงานภายในเราทำการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ใหม่ ลดการใช้สายเคเบิ้ล การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชันต่างๆ ที่พนักงานต้องใช้โดยเข้าเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย ดังนั้นเมื่อใช้โน้ตบุ๊กแล้วก็สามารถทำงานได้ทุกที่ในออฟฟิศหรือนอกสถานที่ นอกจากนี้เรายังมีระบบลางานบนอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องใช้เอกสารอีกต่อไป

การนำไอทีมาใช้ในการจัดการประสบความสำเร็จในด้านใดบ้าง
หลังจากที่แสนสิริขับเคลื่อนด้วยระบบงานทางด้านไอทีแล้ว รายได้ของบริษัทโตขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปี 2010 และ2011 หรือเมื่อมีระบบแล้ว งานก่อสร้างรวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาก่อสร้างได้ถึง 20% ช่วยให้คืนทุนได้เร็วขึ้น ส่วนการออนไลน์ในงานขายและการทำสัญญาจากเดิมที่มีการขายหน้าไซต์งาน มีระยะเวลาในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบและออกสัญญาต้องใช้เวลาถึง 7 วัน แต่เมื่อนำเข้าระบบออนไลน์สามารถออกสัญญาได้ที่ไซต์งานเลย เซลล์สามารถทำเอกสารการจองต่างๆ ในแบบเรียลไทม์ คิดเป็นการลดเวลาทำงานลงได้ถึง 85% และเมื่อระบบดีทางเราสามารถจัดการยูนิตได้มากขึ้น จากก่อนนี้มีอยู่ 5,000 ยูนิต ปัจจุบันทำได้ถึง 34,000 ยูนิต หากระบบจัดการไม่ดีจะเป็นงานที่ยากมาก นอกจากนี้บริษัทของเรามีหลายบริษัทในเครือ แต่เรามีระบบที่แข็งแรง เราใช้พนักงานไอทีแค่ 31 คน สามารถดูแลระบบไอทีได้ทั้งเครือ

การพัฒนาบุคลากรให้เดินตามนวัตกรรมของบริษัท
ประเด็นนี้เกิดจากการเอาใจใส่ของผู้บริหารและให้ความร่วมมือเพื่อผลักดันให้พนักงานในเทคโนโลยีตามนโยบายที่มุ่งไปด้าน Mobile Service ทางด้านทีมไอทีเองก็ต้องตอบรับกลยุทธของผู้บริหารให้ได้ และเราต้องพัฒนาแอพพลิเคชันให้ไปในแนวทาง Mobile Service ด้วย ขณะเดียวกันพนักงานภายในของเราก็ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ทุกคนต้องแอคทีฟ ต้องปรับตัวไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายที่ผู้บริหารกำหนดเอาไว้ ต้องยอมรับว่าผู้บริหารเอาใจใส่ในการผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าในการขายให้กับองค์กรแต่ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับด้วย ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอ ข้อดีอีกอย่างก็คือ พนักงานของเราเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงจึงมีพลังที่จะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ

เหตุผลที่ไว้วางใจใช้ UIH | i-Secure
จากความใส่ใจของผู้บริหารที่ให้ความร่วมมือและผลักดันให้พนักงานใช้เทคโนโลยีตามนโยบายที่กำหนดที่เน้นด้าน Mobile Service ดังนั้นแผนกไอทีจึงต้องพัฒนาแอพพลิเคชันไปในทิศทางเดียวกัน และเรื่องความปลอดภัยเองก็มีความสำคัญในอันดับต้นๆ ด้วยสำหรับเป้าหมายที่จะมุ่งไป ซึ่งเรามองว่า i-Secure มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมายาวนาน เมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นๆ กรณีต่อมาก็คือ เรื่องเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่มีความทันสมัย ประกอบกับ i-Secure ให้บริการหลังการขายที่ดีมาก ให้คำปรึกษาทุกครั้งที่เราต้องการ ตรงนี่สำคัญมาก และ i-Secure เองไม่ได้มองว่าเราเป็นแค่ลูกค้า แต่เปรียบเสมือนเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกัน

ข้อเสนอแนะฝากถึงชาวไอทีในอุตสาหกรรมต่างๆ
อยากให้ทุกคนมองว่าการปรับตัวเป็นเรื่องใหญ่ การจะขับเคลื่อนธุรกิจให้กับประเทศในอนาคตต้องเผชิญกับเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานข้อมูลควรเน้นใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และต้องคำนึงถึงการลงทุนเรื่องเทคโนโลยีในอนาคตด้วย สิ่งเหล่านี้จะทำให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับแสนสิริเอง เราไม่มองแฟชั่น เราจะไม่เป็นคนแรกที่ใช้เทคโนโลยี แต่จะเลือกให้เหมาะกับองค์กรและให้ตรงเป้าหมายที่ผู้บริหารต้องการมากกว่า